Young for technology

Little Chatterbox

וכלים אחרים

Little Chatterbox מספק לילדים צעירים מילות מפתח אשר יסייעו להם בחשיפה העתידית לשפה הנבחרת. חזרות על מילים נעשות באמצעות שגרת משחקים המאפשרת לילדים לרכוש את המילים הללו מהר יותר.

אבל על מנת שילדך באמת ירכוש שפה חדשה, אסטרטגיות הלמידה הייחודיות של Little Chatterbox מהוות רק חלק מתוך סך הכלים להם תזדקק. רצוי לרכוש ספרים, לצפות בסרטים מצוירים – למעשה, חשוב לאפשר חשיפה מרבית לשפה הנבחרת במגוון דרכים שונות.

זאת הסיבה שהוספנו מטה את רשימת המשאבים, על מנת לסייע לך למצוא רעיונות נוספים (אנחנו מקווים שאתה גם תתרום מרעיונותיך והמלצותיך על מנת לסייע לנו בהעשרת מסמך זה, ובכך להפוך אותו לעוד יותר משמעותי ומועיל).

אין פתרונות קסם – להעניק לילדך שפה חדשה ידרוש הרבה מאמץ מצד כולם. אם חושבים על כך, לוקח לילדים מספר שנים טובות, הכוללות חשיפה תכופה ומרבית, על מנת שהם ירכשו את שפתם המקורית. לכן, רכישת שפה שנייה לא תתרחש בזמן קצר יותר מכך.

אבל אנחנו מאמינים שזה שווה את זה!

רשימת משאבים

WORK IN PROGRESS